انتخاب تحلیلگران و ارایه دهندگان برتر باشگاه اینوستار- فصل زمستان

 

باشگاه اینوستار به پاس قدردانی از زحمات کارشناسان و تحلیلگران باشگاه اینوستار و از بین تمام کارشناسان و ارایه دهندگان سه ماه گذشته، این نظرسنجی از اعضای باشگاه را ترتیب داده تا سه تحلیلگر – کارشناس برتر باشگاه را انتخاب نماید و جوایز و تقدیرنامه هایی به ایشان ارایه نماید.

نتایج نهایی سه تحلیلگر منتخب باشگاه در وبینار روزچهارشنبه ۲۰ اسفندماه مصادف با سومین ماه تاسیس باشگاه اینوستار اعلام و تقدیر شود.

جوایز تحلیلگر-کارشناسان برتر باشگاه:

نفر اول:  ۳ میلیون تومان جایزه نقدی+ سه ماه اشتراک رایگان + لوح تقدیر ۵ ستاره

نفر دوم:  ۲ میلیون تومان جایزه نقدی +سه ماه اشتراک رایگان + لوح تقدیر ۴ ستاره

نفر سوم : ۱ میلیون تومان جایزه نقدی + سه ماه اشتراک رایگان + لوح تقدیر ۳ ستاره

نفر چهارم : سه ماه اشتراک رایگان + لوح تقدیر ۲ ستاره

نفر پنجم: سه ماه اشتراک رایگان + لوح تقدیر ۱ ستاره

ما می دانیم ارزش زحمات دوستان بسیار بیشتر از اینهاست و این برنامه صرفا برای تقدیر و تشکر است و یادآور آن است که ما به یادتان هستیم.

از نظر شما تحلیلگران و ارایه دهندگان برتر اینوستار در دوره اول باشگاه برای فصل زمستان کدام گزینه ها هستند. امکان انتخاب سه گزینه را دارید. (حداکثر ۳ گزینه را می‌توانید انتخاب کنید.)