انتخاب و ادامه
انتخاب و ادامه
انتخاب و ادامه

شما با عضویت در باشگاه اینوستار به امکانات زیر دسترسی خواهید داشت:

  • دسترسی به بیش از ۱۰۰ ساعت ویدیوی آموزشی و تحلیلی در وبینارهای گذشته
  • امکان حضور و مشارکت در همه وبینارهای هفتگی آینده باشگاه اینوستار
  • دسترسی به گزارش ها و تحلیل های ارائه شده توسط اعضای باشگاه
  • امکان دسترسی به سیگنال ها و فرصت های سرمایه گذاری معرفی شده از سوی اعضای باشگاه
  • امکان کسب درآمد از طریق تحلیل و ارایه گزارش و برگزاری وبینار