محصول دوم: بیمه مهر باران (خرید اقساطی بیمه سرمایه گذاری)

مقدمه

در روزهایی که تورم پای ثابت اقتصاد ایران شده است، نمی­توان در برنامه­ های سرمایه­ گذاری و بازنشستگی فاکتور تورم را لحاظ نکنیم و حتما لازم است سبد سرمایه­ گذاری خودمان را با فرض شرایط تورمی طراحی کنیم در غیر این صورت روز به روز سرمایه ما لاغر و ضعیف­تر خواهد شد.

می دانیم که خرید بیمه نامه از هر شرکت بیمه با پرداخت کل حق بیمه به صورت یکجا، مزایای بیشتری را برای خریدار فراهم می آورد ولی با توجه به شرایط اقتصادی حاکم، پرداخت وجه حق بیمه به صورت یکجا برای اغلب مردم مقدور یا مقرون به صرفه نیست و منطقاً در زمان مواجهه با تورم هر نوع خرید اقساطی مطلوبتر است.

به همین دلیل شرکت بیمه باران با همکاری سیستم بانکی کشور امکانی را فراهم کرده تا هر متقاضی محترمی با تسهیلات بانکی ارزان قیمت و با کارمزد فقط 2.4 درصد  بتواند بیمه نامه زندگی خریداری نموده و بانک کل حق بیمه را به صورت یکجا به شرکت بیمه پرداخت می نماید و متقاضی اقساط تسهیلات (بیمه نامه) را در وجه بانک پرداخت می نماید.

درخواست دریافت بیمه زندگی مهر باران

دریافت وام برای دو بیمه نامه

در طرح بیمه مهر باران که با همکاری بیمه باران و بانک مهر قرض الحسنه طراحی شده است هر متقاضی محترمی با تسهیالت بانکی ارزان قیمت می تواند 2 نوع بیمه نامه زندگی را در 2 طرح متفاوت به منظور تأمین دو دیدگاه متفاوت برای (یکی با هدفِ برخورداری از
پوشش های بیمه ایِ توأم با سرمایه گذاری و دیگری صرفا با دیدگاه سرمایه گذاری) خریداری نماید. 

در 2 طرح بیمه مهر باران، هر متقاضی میتواند تا سقف 200 میلیون تومان وام کم بهره با نرخ سود بانکی 2.4 درصدی 5 ساله را بدون نیاز به ضامن و نیز بدون مراجعه به بانک دریافت و به خرید بیمه نامه زندگی اختصاص دهد. با هدف تسهیل فرایند اجرایی این طرح، افتتاح حساب در بانک قرض الحسنه مهر ایران به صورت الکترونیکی انجام و شرکت بیمه باران ضامن پرداخت اقساط وام میشود و متقاضی صرفاً با ارائه یک فقره سفته برای وام 50 میلیون تومان و یا یک فقره چک صیادی خود یا اعضای درجه 1 و 2 خانوادهاش برای وام ،50 ،100 150 یا 200 میلیون تومان به بانک مزبور با واسطه نمایندگان شرکت بیمه باران، کل مبلغ وام دریافتی را بابت خرید بیمه نامه زندگی به شرح زیر صرف نماید. بدین ترتیب، متقاضی محترم پرداخت اقساط وام به مدت 60 ماه را برعهده میگیرد و در طول مدت اعتبار بیمه نامه یا در پایان اعتبار آن، از مزایای ویژه برخوردار میشود

یک: طرح بیمه تبسم مهر باران (سرمایه گذاری توام با پوشش بیمه ای)

مزایای بیمه نامه های طرح مهر باران در بیمه تبسم (حاوی پوشش های بیمه ای توأم با سرمایه گذاری) به شرح زیر است:

 • در صورت زنده بودن بیمه شده در پایان مدت بیمه نامه، دریافت سرمایه پایان مدت بیمه نامه معادل 1/7 برابر مبلغ وام (به طور مثال در ازای دریافت وام 200 میلیون تومانی، 340 میلیون تومان دریافت میکند)
 • در صورت درگذشت بیمه شده در طول مدت بیمه نامه:
   پرداخت سرمایۀ فوت به هر علت به میزان مبلغ وام
   پرداخت سرمایۀ فوت ناشی از حادثه به میزان دو برابر مبلغ وام
   پرداخت سرمایۀ نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم ناشی از حادثه به میزان مبلغ وام
   پرداخت سرمایۀ بیماریهای ویژه به میزان %40 مبلغ وام
   پرداخت سرمایۀ آخرین سال حیات به میزان %25 مبلغ وام
  – در صورت درگذشت بیمه گزار (پرداخت کننده وام) در طول مدت اعتبار بیمه نامه، پرداخت تمامی اقساط باقیمانده وام بانک قرض الحسنه مهر ایران توسط شرکت بیمه باران انجام خواهد شد.
 • جدول بیمه نامه طرح تبسم مهر باران به صورت زیر می باشد.

د طرح یادشده، هر بیمه گزاری با سن قانونی 18 سال و بیشتر میتواند با تأمین مالی ارزان قیمت انجام شده توسط شرکت بیمه باران از بانک قرض الحسنه مهر ایران، بیمه نامه زندگی تبسم را خریداری کند، اقساط وام بانک را پرداخت نماید و در خاتمه اعتبار قرارداد بیمه، سرمایهای معادل %170 مبلغ وام، از شرکت بیمه باران دریافت نماید که این سرمایه براساس بند 2 فوق، از مالیات معاف است.
در صورت تمایل و درخواست بیمه گزار محترم برای دریافت حقوق مستمری مادامالعُمر، بیمه گذار میتواند از پایان قرارداد مهر باران، حداکثر 30 سال به صورت تضمینی حقوق مستمری دریافت نماید؛ بدین معنی که در صورت درگذشت بیمه شده در طول 30 سال پس از آغاز دریافت اولین حقوق مستمری، پرداخت مستمری تا پایان سال سی اُم به اعضای خانواده وی/استفاده کنندگان بیمه نامه ادامه خواهد داشت 


از طرف دیگر، در صورت تمایل بیمه گذار محترم، سرمایه پایان دوره طرح مهر باران قابل تبدیل به بیمه ترنم 5 ساله ویژه است که در این صورت، به مدت 5 سال به صورت ماهیانه، سودی بیش از نرخ سود سپرده سرمایه گذاری بلند مدت سیستم بانکی کشور  تحت عنوان حقوق مستمری 5 ساله به وی پرداخت میشود و در انتهای سال پنجم قرارداد، اصل سرمایه نیز مشابه سیستم بانکی، عیناً به وی عودت میشود.

دو: طرح ترنم مهر باران

این محصول همان طرح تبسم مهر باران است بدون پوشش بیمه ای. مزایای ترنم مهر باران به صورت زیر می باشد:

 • در صورت زنده بودن بیمه شده در پایان مدت بیمه نامه، دریافت سرمایه پایان بیمه نامه معادل ۲ برابر مبلغ وام
 • امکان تبدیل سرمایه پایان دوره بیمه نامه به مستمری مادام العمر (حداکثر تا سن صد سالگی بیمه شده)
 • در صورت درگذشت بیمه شده، پرداخت مبلغ اصل وام به ذینفعان
 • پرداخت اقساط وام بانک مهر توسط شرکت بیمه باران در صورت درگذشت بیمه گزار (پرداخت کننده وام)

 • امکان تبدیل سرمایه پایان دوره به محصول بیمه ای ترنم ۵ ساله با سود تضمینی ۲۸ درصدی و حفظ اصل سرمایه، با امکان برداشت ماهانه سود به صورت جدول ذیل نیز وجود خواهد داشت:

سوالات متداول

میزان اعتبار بیمه باران چگونه است؟

شركت بيمه باران مانند ديگر موسسات بيمه، تحت نظارت و كنترل بيمه مركزی جمهوری اسلامی ايران قرار دارد و درصد معینی از حق بيمه‌های پرداخت شده، نزد بيمه مركزی ج.ا.ا اتكایی می‌شوند. بیمه مرکزی ج.ا.ا نیز به میزان سهم اتکایی دریافتی از شرکت‌های بیمه، متعهد به ایفای تعهدات است.

علاوه بر این بیمه مرکزی هر سال شرکت‌های بیمه را از نظر توانگری مالی در سطح‌های مختلفی دسته‌بندی می‌کند. به‌طور کلی تمامی شرکت‌های بیمه فعال در کشور با توجه به میزان توانگری خود در یکی از پنج سطح زیر قرار می‌گیرند:

 • شرکت‌های بیمه سطح یک
 • شرکت‌های بیمه سطح دو
 • شرکت‌های بیمه سطح سه
 • شرکت‌های بیمه سطح چهار
 • شرکت‌های بیمه سطح پنج

شرکت‌‌های بیمه‌ سطح یک درواقع دارای بهترین وضعیت توانگری هستند. توانگری مالی این شرکت‌ها صددرصد یا حتی بیشتر است. بنابراین بهتر است شرکت بیمه‌ای که برای خرید انواع بیمه‌نامه‌ها مخصوصا بیمه‌ عمر انتخاب می‌کنید، از بین این شرکت‌ها باشد.

هرسال بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به‌صورت شفاف و روشن میزان توانگری شرکت‌های بیمه فعال در کشور را روی وب‌سایت خود منتشر می‌‌کند. این جدول، توانگری شرکت‌های بیمه را براساس آنچه در بالا گفته شده دسته‌بندی کرده و سطح توانگری هر شرکت بیمه را مشخص می‌کند.

شرکت بیمه باران نیز با نسبت توانگری 519 از شرکتهای بیمه سطح 1 در انواع بیمه های زندگی می باشد.

در پایان دوره 5 ساله آیا امکان برداشت کل ذخیره را بدون دریافت مستمری را دارم؟
 • بله طرح ترنم و تبسم مهر باران یک محصول 5 ساله است و مبالغ اندوخته بیمه نامه در پایان دوره 5 ساله قابل برداشت و یا قابل تبدیل به مستمری خواهد بود.
شیوه پرداخت حق بیمه چگونه است؟
آیا دریافت این وام بهتر است یا مشارکت در صندوقهای وام خانگی و سایر وامها؟

بیمه‌ها در مواقع سخت و بحرانی همراه انسان‌ها هستند و از بدو تولد تا امروز همیشه در حال خدمت‌رسانی و کاهش خطرات و صدمات بوده‌اند. اما آیا تا به حال بیمه توانسته از افراد در برابر بحرانی به نام «تورم» مراقبت کند؟

با همین رویکرد، «بیمه مهر باران» شکل گرفته است تا بتواند رسالت همیشگی بیمه یعنی حفاظت از سرمایه های شما را پیگیری کند. در این محصول شما کل حق بیمه خود را به صورت یکجا و در ابتدای دوره از طریق دریافت تسهیلات ارزان قیمت 2.4 درصدی به شرکت بیمه پرداخت می کنید و پس از آن شما صرفا اقساط آن را پرداخت خواهید کرد.

 

از پرداخت ماهیانه 950 هزار تومان تا 3.8 میلیون تومان

به جای انتظار سیستم قرعه کشی صندوقهای خانگی، به صورت آنلاین و در کمتر از یک هفته وام ارزان قیمت با نرخ 2.4 درصد دریافت کنید

میخواهم بیمه مهر باران را دریافت کنم

به نمایندگی از شما

من مهدی زیودار با توجه به تجربیات شخصی خودم در دنیای سرمایه گذاری، بیمه های عمر و سرمایه گذاری را در کنار سایر سرمایه گذاریهای شخصی در سبد خودم قرار داده ام و از محصول بیمه مهر باران برای خودم و خانواده استفاده میکنم و توصیه میکنم شما هم از پوششهای مناسب و ریسک پوشش تورم این بیمه استفاده کنید. شاید این بیمه ها ما را ثروتمند نکند اما خیال ما را در برابر حوادث و یک نظم در پرداخت مستمر با پوشش تورم راحت خواهند کرد.

معرفی محصول بیمه مستمری با شاخص تورم