تحلیل تکنیکال نمادهای پرپتانسیل بازار بورس (۱۸ فروردین)

50,000 تومان