هاوینگ و تاریخچه قیمت بیت کوین، قبل و بعد از هاوینگ ها

50,000 تومان